Pravilnik O Varstvu Osebnih Podatkov

Uvodne določbe

Aminess Hospitality Group d.o.o. s sedežem v Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71E, davčna številka: 87429101081 (v nadaljevanju: »Aminess« ali »mi« ali »naš«) vas želi s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov seznaniti z nameni in pogoji obdelave vaših osebnih podatkov.

Naš pravilnik opisuje vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo, razloge za obdelavo podatkov, čas hrambe, sprejete varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred zlorabo in postopke, ki jih morate upoštevati, če imate kakršnakoli vprašanja ali zahteve v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Ta pravilnik velja za vsako obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Aminess kot upravljalec podatkov, kot tudi za vsako obdelavo, ki jo izvaja Aminess kot upravljavec podatkov za subjekte, ki so hkrati tudi subjekti podjetij, s katerimi ima Aminess sklenjene pogodbe o upravljanju turističnih objektov (Aminess d.d., Hoteli Njivice d.o.o., HTP Korčula d.d., HTP Orebić d.d., Romana d.o.o., Nova Camping d.o.o. in Hotel Lišanj d.d.), in v tem smislu lahko Aminess in podjetja, s katerimi ima sklenjene pogodbe o upravljanju turističnih objektov, delujejo kot skupni upravljalci osebnih podatkov.

Ta pravilnik velja tudi za uporabo piškotkov (»cookies«) in drugih podobnih analitičnih orodij (več informacij na: https://www.aminess.com/si/pogoji-uporabe-spletnega-mesta) pri obisku, registraciji in uporabi internetnih portalov aminess.com, aminess-campsites.com, biz.aminess.com in posao.aminess.com, z vsemi poddomenami, spletišči in aplikacijami za mobilne telefone, ki pripadajo omenjenim domenam, ter programskimi aplikacijami, ki vam jih omogočamo v uporabo prek računalnika ali mobilnih naprav, pri pošiljanju elektronske pošte, ki ima povezavo na ta pravilnik o varstvu osebnih podatkov in/ali se nanj nanaša, ter pri registraciji in komuniciranju z vami, ko ste gost enega od naših objektov. Z uporabo zunanjih povezav na naših spletniščih, na primer družbenih omrežij, boste preusmerjeni na zunanje domene, ki lahko uporabljajo piškotke, na katere nimamo vpliva. Od lastnikov ali upraviteljev teh domen ne prejememo podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Ur. list 42/2018) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje in se uporabljajo v Republiki Hrvaški.

Osebni podatki

Osebne podatke obdelujemo le, če za to obstaja jasno opredeljena in dokumentirana pravna podlaga, ki temelji na pogodbenem razmerju ali zakonitem interesu, vse druge obdelave osebnih podatkov pa se izvajajo s privolitvijo subjekta ali njegovega zastopnika.

Aminess obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • podatki za stik in drugi matični podatki,
 • podatki o računih in porabi,
 • podatki iz sistema za nadzor dostopa,
 • video gradiva,
 • zvočna gradiva,
 • podatki o obnašanju na spletiščih,
 • informacije o klikih na naše oglase, vključno s tistimi, objavljenimi na drugih spletiščih,
 • informacije o tem, kako dostopate do digitalnih storitev, na primer operacijski sistem, brskalnik, naslov IP,
 • če se povezujete prek družbenih omrežij: ime in uporabniško ime ter podatki za stik, vsebina digitalne komunikacije in povezave, ki ste jih med komunikacijo obiskali.

Poleg osebnih podatkov, zbranih neposredno od udeležencev, lahko Aminess zbira tudi osebne podatke iz drugih virov, in sicer:

 • od specializiranih podjetij, ki posredujejo informacije (na primer bonitetne agencije), poslovnih partnerjev (na primer organizatorji potovanj) in javnih registrov (register obrtnikov),
 • če je registracija opravljena prek družbenih omrežij, na primer prek Facebooka ali Googla+, se strinjate, da uporabimo vaše uporabniške podatke, na primer ime, priimek, e-poštni naslov ali druge informacije, za katere ste dovolili, da se lahko delijo.

Če podjetju Aminess posredujete osebne podatke drugih oseb, morate biti pozorni na naslednje:

 • Aminess uporablja podatke drugih oseb, kot so podatki o osebah, vključenih v rezervacijo nastanitve in ki nam jih posredujete,
 • pri posredovanju podatkov o drugih osebah morate zagotoviti, da so se te osebe s tem strinjale in da ste pooblaščeni, da to storite v njihovem imenu. Kjerkoli in kadarkoli je to mogoče, zagotovite, da jih seznanite z obdelavo osebnih podatkov v okviru tega pravilnika o varstvu osebnih podatkov.

Aminess obdeluje vaše osebne podatke v naslednje namene:

Rezervacija namestitve ter prodaja in plačilo spletnih storitev

Ko nam pošljete povpraševanje za rezervacijo, zberemo vaše ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko in druge podatke, ki jih potrebujemo, da vam lahko posredujemo povratne informacije o prostih namestitvenih enotah.

Uporabnikom rezervacijskega sistema zagotavljamo najvišjo stopnjo varstva podatkov. Za potrditev verodostojnosti naših spletišč in varen prenos podatkov med vašim računalnikom in našimi strežniki uporabljamo certifikat SSL priznanega izdajatelja in šifrirano komunikacijo. Vsi osebni podatki, številke osebnih dokumentov, kreditnih kartic ali drugih načinov plačila, ki jih uporabniki posredujejo prek rezervacijskega sistema, se prenašajo izključno prek povezave, zavarovane s šifriranjem in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.

Po uspešno potrjeni rezervaciji osebne podatke obdelujemo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti oziroma prijave v nacionalni portal e-Visitor za prijavo gostov ter zagotavljanja in izboljšanja kakovosti storitev, zato poleg navedenih podatkov zbiramo še številko, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta, državljanstvo, državo prebivališča, datum in kraj rojstva. Da bi omogočili parkiranje vozil na naših namenskih površinah, zbiramo in obdelujemo tudi registrske številke vozil.

Da lahko prilagodimo storitve, ki jih zagotavlja naše osebje, in vam omogočimo kar se da prijetno bivanje, na podlagi zakonitega interesa izboljšanja kakovosti storitev zbiramo tudi fotografijo vašega osebnega dokumenta.

Obvestila o storitvi

Vaše osebne podatke bomo določen čas obdelovali tudi za namene pošiljanja obvestil o storitvah, posebnih ponudbah, ugodnostih, popustih in novostih v naši ponudbi, za katere menimo, da ste izrazili jasno zanimanje, kar štejemo za delovanje v skladu z našim zakonitim interesom.

Uporabniki lahko dajo posebno privolitev za zbiranje dodatnih osebnih podatkov (na primer število otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki, interesi, način potovanja, želje glede namestitve in destinacije), ki jih Aminess zbira in uporablja za profiliranje uporabnikov ter za namene stopanja v stik in obveščanja o ponudbi, prilagojeni samo vam.

Kadarkoli lahko ugovarjate takšni obdelavi, in sicer začetni ali nadaljnji, vključno s profiliranjem za namene neposrednega trženja, ter se odjavite od nadaljnjega prejemanja sporočil tako, da v prejetem sporočilu izberete ustrezno možnost.

Ankete in vprašalniki

Z anketami in vprašalniki zbiramo informacije o vašem zadovoljstvu s storitvijo v naših hotelih in kampih. Sodelovanje v anketah je izključno prostovoljno, kot tudi vnos osebnih podatkov v anketne obrazce, ki so vam na voljo v naših objektih. Zbrane podatke in skupne rezultate opravljenih raziskav uporabljamo tudi za to, da lahko ponujene storitve prilagodimo vašim željam in potrebam.

Promocijske nagradne igre

Občasno organiziramo nagradne igre in druga tekmovanja. Na ta način zbrane osebne podatke obdelujemo izključno za namene izvedbe nagradne igre ali tekmovanja (na primer objava imena nagrajenca, stik z nagrajencem, izročitev nagrade in podobno). Za sodelovanje v nagradni igri ali tekmovanju potrebujemo vaše ime, priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko in naslov za dostavo nagrade. Zbrane podatke bomo izbrisali po 30 dneh od objave nagrajenca.

Reševanje reklamacij in odgovarjanje na povpraševanja

Da lahko odgovorimo na vsa vaša vprašanja ali morebitne pritožbe, potrebujemo podatke, kot sta vaše ime in e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zahtevane informacije. Če se na nas obrnete s povpraševanjem, posredovane podatke obdelujemo izključno z namenom, da vam pošljemo zahtevane informacije, ko odgovorimo na vaše povpraševanje, pa posredovane podatke izbrišemo.

Osebne podatke, ki jih potrebujemo za reševanje reklamacij na opravljene storitve, hranimo eno leto od dneva prejema v skladu s predpisi, ki urejajo pravice potrošnikov in opravljanje gostinskih storitev.

Sodelovanje v programu zvestobe AMI +

Osebni podatki članov programa zvestobe AMI+ se obdelujejo v skladu s splošnimi pogoji programa zvestobe AMI+, s katerimi se član seznani pred vključitvijo v program. Splošni pogoji programa so na voljo na: https://www.aminess.com/si/loyalty/pogoji-in-dolocila-programa-zvestobe-ami-hoteli-in-kampi-aminess

Prejemniki osebnih podatkov

Aminess je osebne podatke zaposlenih dolžan posredovati pristojnim službam, kot so Hrvaški zavod za pokojninsko zavarovanje, Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava ter Osrednji register zavarovancev in pokojninske družbe. V določenih primerih smo podatke o zaposlovanju dolžni predložiti oziroma dati na razpolago hrvaškemu Zavodu za zaposlovanje, na primer zaradi vključevanja delavcev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in izdajanja delovnih dovoljenj, ministrstvu, pristojnemu za turizem, v primeru zaposlovanja štipendistov, ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo in podjetništvo, v primeru porabe naložbenih dotacij, ter zavarovalnicam, bankam in drugim, kadar to zahtevajo predpisi.

Določeni podatki o delavcih se pošiljajo bankam ali pokojninskim skladom zaradi izplačila plač, pošiljajo pa se lahko tudi upnikom v skladu s predpisi o izvršbah. Po potrebi pošiljamo podatke v skladu s pogodbenimi obveznostmi, na primer šolam in fakultetam v primeru študentov na praksi.

Osebne podatke gostov smo dolžni posredovati v nacionalni sistem za prijavo gostov eVisitor.

Izjemoma smo na podlagi pisne zahteve na podlagi veljavnih predpisov pristojnim državnim organom (na primer sodiščem, policiji, regulatornim organom in podobno) dolžni posredovati določene osebne podatke oziroma jim omogočiti dostop do njih.

Le kadar je to nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev, osebne podatke posredujemo zanesljivim partnerjem (obdelovalcem) zaradi zagotavljanja uporabniške podpore, vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih namenov, pri tem pa se obvezno upoštevajo ukrepi za varstvo podatkov.

Določeni osebni podatki se posredujejo tudi poslovnim subjektom zaradi opravljanja posebnih storitev, kot so zdravstveni pregledi zaposlenih (pogodbena ambulanta medicine dela), ustanovam, ki organizirajo zakonsko obvezna izobraževanja (varnost pri delu, higienski minimum, toksikologija), revizijskim družbam zaradi izvajanja obveznih revizij, notarjem, kadar so potrebne notarske storitve, Finančni agenciji z namenom pridobitve poslovnih certifikatov, zavezancem za javno naročanje, kadar Aminess sodeluje v javnem naročanju, za namene podeljevanja in uporabe službenih izkaznic, službenih mobilnih naprav ali za nakup goriva.

Če se osebni podatki, ki jih obdelujemo, posredujejo izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ker je to potrebno za tehnično izvedbo storitve, ki jo zahteva uporabnik, bo Aminess sprejel razumne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da osebe, s katerimi se delijo podatki in ki se nahajajo zunaj EU, sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito teh podatkov in da se zagotovi zaščita v skladu s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Ukrepi za varstvo osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke obdelujemo ob obvezni uporabi ustreznih pravnih, tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, da se prepreči kakršnakoli nepooblaščena obdelava podatkov. Zbiramo samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za namen obdelave in jih ne hranimo dlje, kot je potrebno ali določeno z zakonom.

Pravice uporabnika glede obdelave osebnih podatkov

Glede na namen in pravno podlago obdelave osebnih podatkov lahko vedno zahtevate:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • izbris osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov.

Če želite dostop do osebnih podatkov, ki smo jih zbrali od vas, morate navesti vse podrobnosti, ki nam bodo pomagale identificirati in locirati vaše osebne podatke. Dostava podatkov je brezplačna, vendar si pridržujemo pravico zaračunati razumno ceno v primeru posebnih zahtev, kot je na primer več kopij, posebna oblika ali podobno. Aminess bo na vašo zahtevo popravil, omejil obdelavo ali izbrisal vaše osebne podatke, razen če je njihova hramba nujna zaradi zakonitih pravnih ali poslovnih interesov.

Če menite, da je bila kršena ena od vaših pravic, lahko vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri državnem nadzornem organu. V Republiki Hrvaški je nadzorni organ Agencija za zaštitu osobnih podataka (sl. Agencija za varstvo osebnih podatkov), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

Stik glede varstva osebnih podatkov

Zahtevke, pritožbe ali povpraševanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov lahko pošljete:

 • po e-pošti na naslov: privacy@aminess.com,
 • po pošti na naslov: Aminess Hospitality Group d.o.o., Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb (Grad Zagreb)

V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, bomo vsak zahtevek/povpraševanje rešili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema.

Pri vzpostavitvi stika in zgornjih zahtevah si bomo razumno prizadevali, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Upoštevajte, da vas lahko pred obravnavanjem vaše zahteve prosimo za več informacij, da potrdimo vašo identiteto, ali pa da nam posredujete potrebna soglasja za oddajo zahteve, če to opravljate v imenu druge osebe.

Stik pooblaščenca za varstvo podatkov
E-poštni naslov: privacy@aminess.com
Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb (Grad Zagreb)

Vse zahteve, ki niso povezane z varstvom osebnih podatkov in so poslane na naslov pooblaščenca za varstvo podatkov, kot so ponudbe kandidatov za zaposlitev, povpraševanja za rezervacije v objektih Aminess in podobno, bodo posredovane neposredno pristojnim službam znotraj podjetja Aminess, ne da bi pooblaščenec za varstvo podatkov posebej odgovarjal pošiljatelju.

Spremembe in dopolnitve pravilnika

Ta pravilnik se uporablja od 18. julija 2023.

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu osebnih podatkov bo pravočasno na voljo na tem spletišču.


ŽELITE BITI TAKOJ OBVEŠČENI

o novostih in ekskluzivnih ponudbah?

Prijavite se na naše e-novice
 

Garancija najniže online cene

Samo pri Aminess lahko rezervirate vse vrste sob!

banner1 banner2